Køb og salg af virksomheder (M&A)

Køb og salg af virksomheder (M&A)

Køb og salg af virksomheder: Et plus et er lig med tre.
Der er forskellige former for incitament til at fuldføre en M&A transaktion, men den primære årsag til at opkøbe eller fusionere med en anden virksomhed, er at skabe en værdi for aktionærerne, som overgår summen af de to virksomheder. Kerneideen bag M&A konceptet er, at to virksomheder er mere værd som en samlet enhed, end de er hver for sig, og hermed bruges udtrykket et plus et er lig med tre. Eksempler på mulige udfald, og dermed incitament til at fuldføre en M&A proces indebærer:

 • At rejse nyt kapital for en udvidelse eller en ny investering
 • At skabe synergi mellem dine virksomheder og konkurrenter
 • At entrere et nyt marked og profitere fra en anden virksomheds viden, portefølje og markedsviden
 • At opnå hurtig og effektiv adgang til nye teknologier, immaterialret, aktiver osv.
 • At styrke din virksomheds markedsposition og/eller effektivitet
 • At bortskaffe underpræsterende aktiver eller dele af virksomheden

CONSILIO PARTNERS’ ROLLE I EN M&A PROCES

Uanset hvilket incitament og, hvilken slags transaktion du står over for, kan det enten skabe god værdi for dit firma, eller det kan ødelægge det – alt afhængigt af udførelse og håndtering. For at en transaktion skal lykkedes, kræves grundige overvejelser af samtlige aspekter relateret til handlen. På den måde sikres, at intet overlades til tilfældighederne. Det er i øvrigt essentielt, at der rykkes hurtigt, for at opnå det forventede udbytte. At søge assistance hos en erfaring M&A konsulent kan således være klogt, for at sikre en effektiv og gennemtænkt proces.

Hos Consilio Partners har vi erfaring i at hjælpe vores klienter på tværs af adskillige industrier med forskellige aspekter af M&A processer på både købs- og salgssiden, heriblandt:

 • Indledende screening af potentielt mål/køber
 • Forberede virksomheder til salg
 • Sammenfatte virksomhedspræsentationer og salgsmateriale
 • Markedsanalyser
 • Værdiansættelser af virksomheder
 • Rådgivning i M&A strategi og struktur
 • Kommunikation med aktionærerne
 • Forhandling
 • Strategiske råd
 • Rådgivning om integration af tilkøbte virksomheder

Står din virksomhed over for en M&A situation? Vælg Consilio Partners, som din foretrukne M&A rådgiver, for at sikre en effektiv og professionel proces. Kontakt Jacob Therkelsen på +45 32 47 33 01 eller gennem kontaktformularen til højre, for information eller et personligt møde.