Værdiansættelse af virksomheden

Værdiansættelse af virksomheden

En værdiansættelse hjælper dig, aktionærerne og potentielle investorer til at forstå virksomhedens værdi, hvilket kan være relevant i flere henseender, heriblandt:

  1. Hvis du planlægger at sælge virksomheden, er det essentielt at kende dens markedsværdi for at fastlægge den rette salgspris.
  2. Når der skal rejses kapital, fungerer værdiansættelsen, som investorens grundlag for den endelige beslutning.
  3. Hvis en uoverensstemmelse opstår i ejerkredsen, kan det være nødvendigt, at en af aktionærerne trækker sig. Således er en grundig analyse og proper prisfastsættelse af hans/hendes aktier af stor betydning.

I ovenstående tilfælde, er der behov for at værdiansættelsen fastsættes korrekt. Således kan en værdiansættelse af virksomheden være en god investering, så man er forberedt på ovenstående situationer.

Alle virksomheder er forskellige og derfor kan værdiansættelsesprocessen være udfordrende at udføre på egen hånd. Hvordan bestemmer man værdien af større investeringer, som endnu ikke fremgår i regnskabet. Hvilken indvirkning har strukturen i organisationen på virksomhedens værdi? Hvis virksomheden har gennemgået væsentlig vækst de seneste år, men en langsommere og mere stabil udvikling førhen, hvordan evalueres dette i fremtiden? Hvordan påvirker det værdien af virksomheden, at omsætningen er afhængig af få store kunder? Svarene til alle disse spørgsmål, er omstændigheder, som gør din virksomhed unik og således er værdiansættelsesprocessen anderledes fra værdiansættelser af andre virksomheder. Derfor indleder Consilio Partners altid værdiansættelsesprocessen med en overordnet analyse af den pågældende virksomhed, for at sikre en skræddersyet og hensigtsmæssig proces.

EN VÆRDIANSÆTTELSESPROCES GENNEM CONSILIO PARTNERS INDEBÆRER FØLGENDE STEPS

  • Virksomhedsanalyse inkl. virksomhedens aktiviteter, eksterne partnere, aktionærer, ledelse, leverandører, kunder, konkurrenter, investeringer samt markedsforholdene på det eksisterende marked
  • Normalisering af indtjeningen
  • Adskillelse af ejendom vha. Beregninger
  • Værdiansættelse

Consilio Partners tager således samtlige ovenstående faktorer med i overvejelserne og beregningerne, når der skal sammenfattes en finansiel værdiansættelse og vi gør brug af anerkendte metoder, som er baseret på virksomhedens konti, profit/tabskonti og balancen.

Når Consilio Partners vælges til at varetage værdiansættelsesprocessen, sørger vi ikke kun for at kalkulere virksomhedens værdi, men inkluderer også en grundig forklaring af disse beregninger og de finansielle antagelser bag. Kontakt os for mere information herom, eller et indledende møde – enten gennem kontaktformularen til højre, eller direkte på telefon +45 32 47 33 01