Kapitalfremskaffelse

Kapitalfremskaffelse

Når en virksomhed har brug for kapitalfremskaffelse, er det vigtigt at være opmærksom på spørgsmål og overvejelser som opstår. Det er eksempelvis nødvendigt at vide, hvor meget kapital der er behov for? Hvor meget kapital kan man skaffe? Hvor stor en del af aktierne er ejeren tiltænkt at tilbyde investorerne/køberne? Hvem er de ideelle investorer og hvordan henvender man sig til dem? Ved at tage alle disse spørgsmål in mente, overskueliggøres processen med at finde de mest optimale forhold for kapitalfremskaffelsen.

VIGTIGHEDEN AF EN GRUNDIG ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE

En grundig analyse er altafgørende for en korrekt forståelse af virksomheden og dens overordnede forretningsstrategi, og er endvidere et grundlæggende princip i en virksomheds værdiansættelse. Hos Consilio Partners assisterer vi vores kunder i udarbejdelsen af omfattende analyser af hele virksomheden; ledelsen, medarbejderne, produkterne/ydelserne, den økonomiske situation, partnerne, leverandørerne, kunderne, markedet, og det konkurrenceprægede miljø m.m.

Ikke to virksomheder er ens, og ingen kender en virksomhed bedre end ejeren. Det er dog ikke sikkert, at ejeren fokuserer på de samme aspekter, som en udefrakommende, og derfor er der en risiko for en negligering af risikofaktorer, som kan se sig vigtige for investoren. Hos Consilio Partners har vi megen viden og er yderst opmærksomme på og omkring disse faktorer, og vi er i kompetente i udarbejdelsen af grundige analyser der tager højde for faktorer, som er vigtige for begge parter (sælger og køber). Vi kender de overordnede omstændigheder, som øger og sænker en virksomheds værdi. Derfor anser vi virksomhedsanalyser og værdiansættelser som både realistiske og relevante for køber såvel som sælger.

VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION OG SYNERGIER

Efter at have fuldført en omfattende analyse af virksomheden, er det tid til at sammenfatte den optimale virksomhedspræsentation til de potentielle investorer. Her er det afgørende, at der skabes et korrekt billede og indtryk af virksomheden som helhed samt at inkludere understøttende forklaringer af potentielle negative aspekter. Hos Consilio Partners garanterer vi, at præsentationen viser virksomheden fra dens absolut bedste side, medens den fremstår som værende sandfærdig og realistisk. Endvidere hjælper vi med at skræddersy præsentationen til den enkelte køber/investor for at belyse de specifikke synergier, som opstår i et eventuelt match mellem virksomheden og den respektive interessents virksomhed.

I relation til synergier, er det værd at overveje at købere/investorer med et stærkt kendskab til markedet og en forståelse for virksomheden, i større grad vil skabe værdi for virksomheden eftersom de bedre formår at opdage og realisere virksomhedens potentiale. Ydermere vil værdien og dermed prisen for virksomheden og aktierne stige, når købssiden erfarer stort potentiale for sandsynlige synergier.

HVORDAN KAN CONSILIO PARTNERS ASSISTERE I PROCESSEN?

Når der kræves ny kapital, er gode råd og grundig analyse vigtigt, for at komme frem til en korrekt værdiansættelse og præsentation af virksomheden til potentielle købere eller investorer. Vi tilbyder assistance i hele forløbet, fra virksomhedsanalyse- og værdiansættelse, præsentation af virksomheden til selve forhandlingen af den endelige aftale. Vores rolle er, at sikre den optimale pris og handelsbetingelser der tager højde for både køber og sælger og dermed sikre den mest optimale kapitalfremskaffelse.

Kontakt os for mere information eller et indledende møde gennem kontaktformularen til højre, eller direkte på telefon +45 32 47 33 01.